Dispensasjon og rammetillattelse til tiltak

Hyggelige nyheter! Vi har fått dispensasjon og rammetillatelse til tiltak etter markaloven § 15 og plan-og byggningsloven kap. 19 pg §12-1. Fylkesmannen i Oslo go Akershus, Miljøvernavdelingen og Akershus Fykeskommune slutter seg til kommunens vurdering av Markaloven §1 som sier å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv,naturopplevelser og idrett." Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur - og kulturmiljø med kulturminner" - ikke vesentlig tilsidesettes ved dispensasjon i dette tilfellet. Fordelene anses som klart størst ved at dette kan være et tiltak som sporer til økt friluftsliv i denne delen av kommunen. Vi er hoppende, sprettende glade for vedtake

Siste oppdateringer
Arkiv

HverDagskapell - Stillerom

 

 

Ønsket var å bygge et lite kapell. Ikke for å erstatte Sørmarkskapellet, men et lite kapell/stillerom som alltid er åpent og alltid er varmt.

Vi håper det kan være et sted hvor man kan sette seg ned i stillhet, et sted turgåere kan tenne et lys en hverdag, for barn og ungdom på leir. Et sted for tidebønnslivet for oss som bor her. Et kapell, et stillerom, som er tilgjengelig for alle når de trenger det. Vi ønsker å være et Pilgrimssted for mennesker på deres livsvei. 

Dette bygget er til folket og av folket.

 

  

© 2020 by Slora Gård | Givertjeneste: 3000.31.18009 | Tlf: 905 97 057 | post@slora.no | Instagram: sloragard

  • Facebook Basic Black