Utsmykning i Kapellet

«VANDRING» Vi ønsker gjennom veven å gi mennesker på vandring en stille opplevelse av Guds nærvær og hans omsorg. Vi vil også gjenspeile visjonen til Slora Gård og hva HverDagskapellet/ Stillerommet står for. Slora Gård et stabbesteinsted ”Langs de gamle veiene sto det stabbesteiner, datidens autovern. Det er et ønske at Slora Gård skal være en stabbestein langs livsveien. Et sted til vern. Et sted å sette seg ned å hvile. Et sted å få nye krefter.” Kapellet er et stille rom som alltid skal være åpent og alltid være varmt. Bygget av alle for alle. Derfor var det et bevist valg å være to billed vevere til utsmyknings prosjektet. Vi valgte å dele billedveven i flere biter og bruke sterke farge

Siste oppdateringer
Arkiv

HverDagskapell - Stillerom

 

 

Ønsket var å bygge et lite kapell. Ikke for å erstatte Sørmarkskapellet, men et lite kapell/stillerom som alltid er åpent og alltid er varmt.

Vi håper det kan være et sted hvor man kan sette seg ned i stillhet, et sted turgåere kan tenne et lys en hverdag, for barn og ungdom på leir. Et sted for tidebønnslivet for oss som bor her. Et kapell, et stillerom, som er tilgjengelig for alle når de trenger det. Vi ønsker å være et Pilgrimssted for mennesker på deres livsvei. 

Dette bygget er til folket og av folket.

 

  

© 2020 by Slora Gård | Givertjeneste: 3000.31.18009 | Tlf: 905 97 057 | post@slora.no | Instagram: sloragard

  • Facebook Basic Black