Sportsgudstjeneste - Vår 2022

Dato:         Taler:

6. Februar                Cathrine S. og Trond Hansrud

13. Februar              Jan Eirik Breen

  

20. Februar              Jens Døvik

27. Februar              Tidebønn

 

6. Mars                     Koret Gregos

13. Mars                   Sportsgudstjeneste

20. Mars                   Arne Baksvær

27. Mars                   Gjermund Stormoen

                                  Merknad! Årsmøte i Venneforeningen etter

                                  Gudstjenesten. 

 

3. April                     Einar Kippenes

18. April                   Cathrine S. og Trond Hansrud

24. April                   Tora og Ingar Samset 

1. Mai.                       Unni Merethe W. Langen

 

8. Mai                        Vigbjørn Matre

 

15. Mai                      Egil Saastad

 

22. Mai                      Barneleir - Oppegård

 

29. Mai.                     Barneleir - Oppegård

                        

5. Juni                       Barneleir - Oppegård

6. Juni                       Friluftsgudstjeneste med Nordre Follo Prosti

                                  OBS! 2. pinsedag

12. Juni                     Barneleir - Oppegård