Kart over Slora

Området består av 7 hytter.

Hytte 3 og 4 er under rehabilitering.

Det er et hovedhus (Sørmarkskapellet), sovebrakke, gresslette, grillplass, badebrygge, volleyball og fotballbane som gjester kan disponere.

 

Låven, boligen og resten av totalarealet er til privat bruk.

 

Untitled_Artwork.jpg