© 2019 by Slora Gård | Givertjeneste: 3000.31.18009 | Tlf: 905 97 057 | post@slora.no | Instagram: sloragard

  • Facebook Basic Black

Området består av 7 hytter.

Hytte 3 og 4 er under rehabilitering.

Det er et hovedhus (Sørmarkskapellet), sovebrakke, gresslette, grillplass, badebrygge, volleyball og fotballbane som gjester kan disponere.

 

Låven, boligen og resten av totalarealet er til privat bruk.

 

Kart over Slora