top of page

Sørmarkskapellet

 

 

I 1972 ble ”Aksjon Ansvar” arrangert i Borg bispedømme. Det kom da et forslag om sportskapell i Sørmarka, i likhet med Nordmarka og Østmarka. Et flott sted ble funnet og menighetene i Borg fikk et helt leirsted på kjøpet. De første andaktene ble holdt på odden ved Langen, deretter oppe i lillestua i 2.etasje. I september 1974 ble stedet høytidlig åpnet. I 1980/81 ble det nåværende kapell innredet. 29.mars 1981 ble Sørmarkskapellet vigslet til kirkerom med ordfører, prost og sogneprest til stedet.

 

I dag ledes Sportskapellet av et Kapellutvalg som er et felleskirkelig utvalg i Follo, med sportsandakt 39 ganger i året og et gjennomsnittsbesøk på 45 personer. Etter andakten er det vaffel, kaffe og kiosk salg. Frivillige fra både Follo og Oslo stiller som kapellvakter og står for vaffelsteking, klokkeringing og er vertskap. 

bottom of page