top of page

Kapellutvalget

Sigrunn Gjønnes                 - Oppegård

Anne-Gunn Steen Røse      - Ski

Einar Kippenes                    - Ski

Helen Thauland                   - Ski

Ruth K. Hauen Neslein        - Ski

Cathrine S. Hansrud            - Ski

Trond Hansrud                     - Ski

bottom of page