top of page

Kapellutvalget

Sigrunn Gjønnes                 - Oppegård

Anne-Gunn Steen Røse      - Ski

Einar Kippenes                    - Ski

Helen Thauland                   - Ski

Cathrine S. Hansrud           - Ski

Trond Hansrud                    - Ski

bottom of page