top of page

Utsmykning i Kapellet


«VANDRING» Vi ønsker gjennom veven å gi mennesker på vandring en stille opplevelse av Guds nærvær og hans omsorg. Vi vil også gjenspeile visjonen til Slora Gård og hva HverDagskapellet/ Stillerommet står for. Slora Gård et stabbesteinsted ”Langs de gamle veiene sto det stabbesteiner, datidens autovern. Det er et ønske at Slora Gård skal være en stabbestein langs livsveien. Et sted til vern. Et sted å sette seg ned å hvile. Et sted å få nye krefter.” Kapellet er et stille rom som alltid skal være åpent og alltid være varmt. Bygget av alle for alle. Derfor var det et bevist valg å være to billed vevere til utsmyknings prosjektet. Vi valgte å dele billedveven i flere biter og bruke sterke farger etter å ha blitt inspirert av Stortingsteppet, ’Landskap’(2005). Dette fungerte også rent praktisk siden vi er to kunstnere som sitter og vever hver for oss. Rommet er et stillerom, et bønnerom. Vi har begge to et nært og kjært forhold til MartinLönnebos-bønnekrans: Kristuskransen. Vi har levd med bønnene i Kristuskransen i mange år, og igjennom våre egne vandringer og erfaringer jobbet vi oss fram til et formuttrykk vi ble fornøyd med. Vi vil at alle skal ha sin egen opplevelse og tolkning av veven, men på oppfordring vil vi forklare kort hva våre tanker bak ’Vandring’ er. Dette er Kristuskransen : I veven har vi valgt å presentere hver perle enten gjennom en fysisk perle, eller symboler knyttet til bønnen til perlen. Fra venstre kan man se en vinge som brer seg over en hvit perle. Den hvite perlen kan representere ’Jegperlen’, ’Oppstandelsesperlen’, Dåpsperlen’, eller ’Hemmelighetsperlene’. Vingen i seg selv er knyttet til bønnen til ’Nattens perle’: ”Spre dine vinger, Jesus, over meg og la meg hvile fredfullt i deg” . Den hvite perlen ligger i ørkensand som symboliserer ’Ørkenperlen’. Over Vingen kan du se en grønn perle, som er hentet fra den nyeste versjonen av kristuskransen, hvor en av hemmelighetsperlene er blitt grønn. Videre kan man se en blå kappe. Denne er hentet fra Martin Lönnebos bok ’Kristuskransen’, hvor han skriver ”ta på deg den blå kappen og bli værende der til du føler fred. (…) Hele tiden kan du være kledd i bekymringsløshetens blå kappe.” Mot midten kommer ’ørkenperlen’ nok en gang, og over denne kan du se starten på en rød tornekrone. Denne og korset bak representerer kjærlighetsperlene, for Kristi død og oppstandelse er den sanne kjærlighetserklæring. Videre kan man observere en stabbestein, denne valgte vi å inkludere siden visjonen til Slora Gård er å være ’et stabbesteinsted’. Helt til høyre kan man se to perler, en svart og en blå. Disse representerer natt –og bekymringsløshetens perle. I tre av delene er det skrevet tre ord: evig, nær, og lys. Dette er hentet fra Gudsperlens bønn: ”Du er evig, du er nær meg, du er lys og jeg er din.” Stillhetsperlene er de eneste som ikke er med i veven, disse blir symbolisert av selve stillerommet, siden, som nevnt tidligere, vårt ønske er at veven skal gi mennesker på vandring en stille opplevelse av Guds nærvær i farger og former som peker på Gud og hans omsorg. Oktober 2017 Gro Bjerkland Moe og Cathrine Staurung Hansrud

Dei Consilium (Guds Plan)

Et tablå; sammenstilling av ikoner og et bilde fra Jerusalem, som forteller historien om min tro. Midtpunktet i bildet er en gjengivelse av den eldste delen av bymuren som finnes i dag. Dette midtpunktet benevnes ”Davids Tårn” og ligger der man tror Kong David bygget sitt Citadel, på Sion.

I min tro er det fire mennesker og fire hendelser som er de mest sentrale i åpenbaringen av hva Gud er.

Fire mennesker; Ikonene: Maria Jesu mor, Gudsmoderen. Mennesket Jesus Kristus, Guds Sønn og Frelseren. Døperen Johannes, forløperen som banet vei for Jesus. Peter, Kefas ”Klippen” som fikk det første hyrdeoppdraget.

Fire hendelser; Moseloven, Julen. Påsken. Pinsen. Sydover fra Jerusalem, helt ut til høyre i bildet, ligger Sinaifjellet der Moses mottok De Ti Budene (1). Litt nærmere, men også syd for Jerusalem ligger Betlehem ; stjernen lyser på stallen der Jesus ble født. (Julen 2). Litt utenfor byen lå Golgata med de tre korsene; Innstiftelsen av nattverden, Jesu død og oppstandelse. (Påsken 3). I et av husene er det lys i øverste etasje – øvre sal. Der Den Hellige Ånd manifesterte seg etter Jesu løfte til disiplene. (Pinsen 4).

Spesiell takk til Lia Gård for Ikon-retreat med Djordje Cavcov.

Oktober 2017

Svein Anders Staurung

Siste oppdateringer
Arkiv
bottom of page