top of page

Møte med Ski kommune

Vi har hatt møte med Ski kommune som var positive til prosjektet. Landbrukskontoret har sett på byggesaken og hadde ingen innvendinger. Neste innstans er fylkesmannen som må gi dispensasjon pga. markaloven.

Vi er veldig takknemlig for all støtte til prosjektet så langt. Status er 65.000 kr.

Siste oppdateringer
Arkiv
bottom of page