© 2020 by Slora Gård | Givertjeneste: 3000.31.18009 | Tlf: 905 97 057 | post@slora.no | Instagram: sloragard

  • Facebook Basic Black

October 31, 2011

Hyggelige nyheter!

Vi har fått dispensasjon og rammetillatelse til tiltak etter markaloven § 15 og plan-og byggningsloven kap. 19 pg §12-1.

 

Fylkesmannen i Oslo go Akershus, Miljøvernavdelingen og Akershus Fykeskommune slutter seg til kommunens vurdering av Markaloven §1...

Please reload

November 8, 2017

September 7, 2016

August 31, 2015

Please reload

Please reload